Handambacht

handambachtelijk

 

Het gebruik van de term handambachtelijk werd door de FOD Economie op 25 oktober 2017 in een guideline vastgelegd. Artisanale producten moeten minstens aan één van de onderstaande criteria voldoen:

  • de ingrediënten of een wezenlijk deel ervan moet intrinsieke kwaliteiten hebben bv. onbewerkt, zonder additieven, ...
  • het product moet het resultaat zijn van een proces waarvan de activiteiten hoofdzakelijk manuele aspecten omvatten, een authentiek karakter vertonen, waarbij een zekere knowhow wordt ontwikkeld gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie
  • vervaardiging op kleine tot zeer kleine schaal.

sJOklat wil aan al deze criteria voldoen.